De kerkdienst

Elke zondag komen we om 10.00 uur bij elkaar voor de kerkdienst. In de dienst zoeken we contact met God door middel van gebeden, liederen en de preek.

In onze gebeden bidden we om wijsheid en kracht om het goede te doen. Ook bidden we voor mensen die het moeilijk hebben en voor wat er gebeurt in de wereld. Daarnaast danken we voor de mooie dingen in het leven.

In de kerkdienst zingen we liederen uit de volle breedte van de kerkelijke traditie: oude psalmen, Psalmen voor Nu, gezangen, liederen uit de Taizé- en Opwekkingsbundels, liederen van de band Sela en meer. De diensten wordne begeleid door een pianist of organist, en bij bijzondere diensten zijn er vaak nog extra muzikanten. 

In de preek legt de predikant de Bijbel uit en geeft overwegingen mee over de betekenis van God en de Bijbel voor het dagelijks leven.

Alle teksten en liederen worden op een beamer geprojecteerd, dus je hoeft niets mee te nemen om mee te kunnen doen.

De kerkdienst is ook een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten. Daarom drinken we na elke kerkdienst samen koffie en thee. Soms lunchen we ook samen. Uiteraard zijn gasten van harte welkom, zowel in de dienst als naderhand.

De kerkdienst is ook via internet te volgen.

terug