GEVEN


Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 is van start!

 

Een bijzonder moment! De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat weer van start! Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze wijkgemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Op welke manieren kan ik geven aan De Wijkplaats?
Uw gift kunt u op drie manieren overmaken aan De Wijkplaats:

  1. Doorlopende maandelijkse gift
U kunt De Wijkplaats een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift, door naar www.pgu.nu/kerkbalans te gaan en bij betaalwijze voor optie 1 te kiezen.
  1. Jaarlijks toezeggen
U kunt De Wijkplaats voor 2023 een bedrag toezeggen, door via www.pgu.nu/kerkbalans bij betaalwijze voor optie 2 of 3 te kiezen.
  1. Eenmalige gift ​​​​​
Het rekeningnummer is NL 70 RABO 0394 4352 30 t.n.v. PGU Utrecht-West o.v.v. ”gift”

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

De kerkrentmeesters van Utrecht-West,

Michiel Keijzer
Erik Pijper
Joost Mendel

terug