Activiteiten

Kerk Utrecht West is een veelzijdige gemeente met voor jong en oud verschillende activiteiten. Uiteraard zijn er de kerkdiensten, maar ook veel andere acitviteiten, zoals gesprekskringen en kinder- en tieneractiviteiten. 
Daarnaast is de kerk ook een plek van samenkomen voor een aantal belangrijke gebeurtenissen in het leven. Denk aan trouwen, dopen, overlijden en belijdenis doen. 
terug

Locatie

Wijkplaats, Joh. Camphuysstraat 101, Utrecht