Kinderen en jongeren

Crèche voor baby’s en peuters
Voor de allerkleinsten hebben we een crèche. Ouders brengen hun baby’s en peuters voordat de kerkdienst begint naar een aparte kamer in het gebouw bij de leiding van de crèche. Ouders en andere vrijwilligers passen om beurten op. Er is speelgoed aanwezig. Aan het einde van de kerkdienst komen de kinderen bij de gemeente in de kerkzaal, zodat we allemaal samen Gods zegen ‘meekrijgen’.

Kindernevendienst voor basisschoolkinderen
Voor basisschoolkinderen is er kindernevendienst. Deze kinderen zijn bij het begin van de kerkdienst. De predikant zal na ongeveer tien minuten een gesprekje voeren met alle kinderen, vervolgens gaan de kinderen met de begeleiders/leiding mee naar een andere ruimte voor hun eigen kinderdienst. De kindernevendienst maakt gebruik van de BijbelBasics methode van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.debijbel.nl/bijbelbasics). We beginnen meestal met een Bijbelvertelling (voorgelezen of in eigen woorden) en een gesprek over het thema van die zondag. Daarna volgt een activiteit die aansluit bij het thema, bijvoorbeeld iets knutselen of een spel. Aan het einde van de dienst komen we weer terug in de kerkzaal, samen met de kinderen uit de crèche, zodat iedereen samen de zegen ontvangt.

Tienerdienst op zondagochtend
Iedere 1e zondag van de maand hebben we een tienerdienst voor jongeren van 11 tot ongeveer 15 jaar. Tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst (voor de schriftlezingen) vertrekken de tieners uit de kerkzaal naar een eigen ruimte. Aan het einde van de dienst komen ze weer terug in de kerkzaal, samen met de kinderen, zodat iedereen samen de zegen ontvangt. De tienerdienst werkt meestal met projecten van enkele (niet teveel!) weken. Hierin gaan we met de tieners aan de slag rond een (bijbels of algemeen) thema, dat soms vanuit de tienergroep zelf is aangedragen. Ook het jongerenprogramma van Kind op Zondag is vaak erg geschikt.

Catechese voor basisschoolkinderen
 

terug