Helpen

Als kerk willen we graag een helpende hand uitsteken naar wie dat nodig heeft. Dat kan iemand uit de gemeente zijn die moeilijk rond kan komen, maar zeker ook mensen daarbuiten. Zoals mensen in onze stad zonder verblijfsvergunning, die geen plek om te slapen hebben. Of via Kerk in Actie naar mensen in ontwikkelingslanden, om hun de kans te geven zich uit armoede te ontworstelen.

We zijn betrokken bij de activiteiten die plaatsvinden in ons gebouw De Wijkplaats. Doordeweeks vinden hier onder meer maaltijden met ouderen en daklozen en een tweedehandskledingverkoop plaats. Ook is er elke donderdag een voedselbank. We hopen dat wie ons nodig heeft, de weg naar de De Wijkplaats weet te vinden.

Vaak zorgen onrechtvaardige systemen ervoor dat mensen in de problemen blijven. Als kerk willen we daarom niet alleen geld geven aan mensen die dat nodig hebben, we willen ook bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Daarom doen we maandelijks mee aan een Amnesty-actie om machthebbers aan te spreken op mensenrechtenschendingen. Ook sturen we maandelijks via Open Doors een bemoedigende kaart naar een christen in een land waar godsdienstvrijheid niet vanzelfsprekend is.

Ook in Nederland protesteren we tegen onrecht. Samen met andere protestantse kerken in Utrecht zijn we betrokken bij Toevlucht, een nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen die met geld van de stedelijke Protestantse Kerk is opgezet.

We kijken ook naar onszelf, door ons af te vragen hoe wij als kerk bijdragen aan een wereld waarin we zorgvuldig met de natuur omgaan en waarin alle mensen eerlijke kansen krijgen. We streven daarom onder meer naar een zo duurzaam mogelijk gebouw en schenken fairtradekoffie- en thee. Wij mogen ons daarom Groene Kerk noemen.

De diaconie is het orgaan dat al deze activiteiten initieert of coördineert. Als kerk hopen we zo een verschil te maken in de wereld.

terug