Gods wereld zichtbaar maken

We willen groeien in dienstbaarheid aan de wereld. Wij geloven dat het evangelie ons liefdevol uitnodigt om deze wereld tot een betere plaats te maken: rechtvaardiger, vrediger, veiliger en schoner. Dit laat ons niet ongemoeid. Gods wereld wordt in de eerste plaats zichtbaar in onszelf: Hij verandert ons van binnenuit. Zijn verlangen wordt ons verlangen – hiervan getuigen wij. Allereerst heel dichtbij, in onze eigen context, in de persoonlijke ontmoeting. We zijn als gemeenschap bewogen en betrokken aanwezig, en hopen dat Jezus’ liefde door onze dienstbaarheid heen schijnt. Want Gods wereld is aanstekelijk.
terug