Welkom

Wat biedt de Kerk Utrecht West?

Vanuit de Wijkplaats organiseren wij verschillende activiteiten, zoals de kerkdiensten, kindernevendiensten, diverse gesprekskringen, maar ook leerhuizen, maaltijden voor thuislozen, kerstvieringen, tieneractiviteiten, filmavonden, etc. 

Daarnaast ondersteunen wij onder meer financieel en materieel mensen die deze hulp hard nodig hebben in onze wijk. Ten slotte gaan we langs bij mensen die behoefte hebben aan bezoek omdat ze ziek of eenzaam zijn (pastoraat). 

terug