Wie wij zijn

Wij zijn een actieve gemeenschap van christenen in Utrecht die samen zoeken naar de betekenis van het geloof voor onszelf en de wereld waar we ons in bewegen. Hierin nemen we geen genoegen met gemakkelijke antwoorden, maar laten we ons uitdagen in de ontmoeting met God, elkaar en onze omgeving. Deze zoektocht kenmerkt zich door creativiteit, humor, diepgang, authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ons anker vinden wij in het evangelie van Jezus Christus, Gods liefdevolle boodschap voor onze wereld. Geïnspireerd door de tradities van Zijn kerk zoeken we onophoudelijk naar wegen om deze boodschap van Gods Koninkrijk in woord en daad zichtbaar te maken in deze tijd, onze stad en ons eigen leven.
terug